full screen background image
Search
Sunday 25 August 2019
  • :
  • :

Win up to $5,000 to Start your Business with PowerUP! KREYOL Business Plan Competition

PowerUP! KREYOL Business Plan Competition

Learn to write a business plan and you might win $5,000! The best plans will win cash prizes to start a business. To participate you must be Haitian or Kreyol speaking. The competition provides classes and business counseling to help you write your business plan

image

 

The Brooklyn Public Library’s Business & Career Library is part of NYC Department of Small Services’ Immigrant Business Initiative and has been funded to work with Haitians and Kreyol speaking immigrants who want to start their own business. 

 

Their goal is to make sure immigrants who make such a valuable contribution to the city’s economy are given the opportunity and the support they need to become entrepreneurs.

 

The program is offered in both Haitian Creole and English. Contestants will learn how to write a business plan by attending classes and will receive business counseling. Interested Kreyol speakers must attend an information session
.

All who are interested must attend an information session to apply.

Please register for one date only at bklynlib.org/business or call 718.623.7000 (option 4).

Vin aprann ekri yon plan sou biznis, epi ou ka genyen $5,000! Plan sou biznis ki pi bon yo pral genyen pri an kach pou finanse biznis yo: Ou ka patisipe si ou se yon Ayisyen oubyen yon moun ki pale kreyòl.Pou konkou a, y ap òganize klas ak bay konsèy pou ede w ekri yon plan pou biznis ou.

Tout moun ki enterese ap genyen pou vini nan yon seyans enfòmasyon pou yo fè aplikasyon. Dat yo ak kote yo ekri sou lòt bò a.

Tanpri, enskri pou yon dat sèlman nan adrès bklynlib.org/business oswa rele nan nimewo 718.623.7000 (opsyon 4).

This is a Business & Career Library Event

 

image

image

Who Can Enter?

You must be 18 years of age or older, Haitian born or speak Kreyol, live in Brooklyn and want to start a business in Brooklyn.

 

What Is the Prize?

Three winners will receive cash awards for entering the best plans. 

$5,000 for first place, $3,000 for second place, and $2,000 for third place.

 

What Do I Have to Do to Participate?

You must apply to the competition, get a Brooklyn Public Library card, 

see a business advisor and attend a few classes.

 

How Can I Apply?

You must attend one information session in March 2016 to apply. 

 

PowerUP! Kreyol
2016 Information Sessions
 
March 12, 2016 at 2:30 – 4:00 PM 
Central Library 10 Grand Army Plaza   
 
Mars  176 – 7:30 pm     
 
 

2015 PowerUP! KREYOL Winners

image

1st Place Award – $5,000
Vicki Sylvain, The Shoe-B
an innovative and stylish clutch that transforms to fit up to a size 13 stiletto platform shoe

2nd Place Awards – $2500
Nathalie Guillaume, Healing Happy Hour
a mobile wellness experience established to compliment conventional medical services with affordable holistic medical care.

Hardy Hyppolite, Kreyol Kwizin
is poised to offer premium organic Haitian specialty food products to retail customers and grocery stores.

Gayan PowerUP! KREYOL 2015 yo Anonse!

Premye Prim – $5,000
Vicki Sylvain, The Shoe-B
se yon bous inovatè ak stil ki transfòme pou kenbe yon soulye platfòm ak talon wo.

Dezyèm Prim – $2500
Nathalie Guillaume, Healing Happy Hour
se yon eksperyans byennèt en mod mobil ki etabli pou konplimante sèvis medikal odinè ak swen medikal holistik ki abòdab.

Hardy Hyppolite, Kreyol Kwizin
prèt pou ofri pwodwi alimantè Ayisyen ki oganik an detay ak nan boutik.