full screen background image
Search
Sunday 25 August 2019
 • :
 • :

Chokola Koupe Dwèt Ki Fèt Ayiti

 

Jodia se jounen Nasyonal pou Chokola et pou lang Kreyòl., se pout tèt sa jodia map pale nou de pwodwi sa nan lang Kreyòl. Mwen te gen opòtinite pou mwen te manje yon chocolat Askanya, e kite’m di nou nòmalman mwen pa manje chokola. E byen chokola Askanya fè mwen chanje lide. Chokola sa tèlman bon, gade non, si’m te ka achte tout mete lakay mwen li ta bon. Li fèt avèk kakao ki grandi Ayiti e pwodwi a tou li fabrike Ouanaminthe Ayiti. Chokola Askanya a sèlman genyen pwodwi natirèl ladan’n, sa fè li genyen bon gou. Mesye dam yo ki mete konpayi sa sou pye a, kreye job pou anpil moun nan zòn nan. Mwen ta swete ke chak moun ki li blog sa, kapab achte chokoa sa pou nou ka fè eksperyans pa nou. Mwen garanti nou ke nap ke nap achete’l pa an gwo kès. ou kapab achte chokola Askanya yo sou entènèt ou byen nan makèt sa yo Ayiti.

12002036_1652033111710471_8166143663185371896_n

Me ki sa moun yo ki an jaj Kompayi sa ap de li:

Les Chocolateries Askanya se premye e sèl izin de kalite nan peyi d Ayiti ki transfòme grenn kakawo an tablèt chokola. Se ak kakawo ayisyen sèlman nou sèvi pou nou fè tablèt chokola.

11102799_1612857515628031_1346758317176096965_n

Chokola koupe dwèt ki fèt ann Ayiti

Kounye a nou pare pou nou pataje bon chokola koupe dwèt sa yo avè w. O non plis pase 3000 peyizan ayisyen ki kiltive kakawo nou itilize epi o non ekip Les Chocolateries Askanya, n’ap di ou mèsi dèske ou chwazi tablèt chokola koupe dwèt nou yo.

 

Nou fyè de kakawo peyi nou an

Yon bagay anpil moun pa konnen, kakawo asysyen an se youn nan pi bon kakawo ki genyen sou mache entènasyonal la. Lè nou reyalize sa, nou deside pwodui bon kalite chokola koupe dwèt ann Ayiti, chokola ki fèt ak kakawo aysyen sèlman. Nou te vle yon pwodui ki fè fyète tout Ayisyen. Kit se nan 10 depatman yo , kit se nan diaspora a, tout ap byen kontan manje chokola sa a.
Nou swete tou pou toupatou sou latè, tout gran konesè nan zafè chokola ak tout moun ki renmen chokola pran gou nan chokola koupe dwèt nou an

« Ayiti’l pouse, Ayiti’l prepare, moun tout peyi renmen’l ».

 • Travay sa a, se ak tout kè nou nou fè li

  Nou al vizite plizyè jaden kakawo epi nou rankontre kiltivatè yo, manm Federasyon Kowoperativ Kakawo nan Nò (FECANNO). Kiltivatè sa yo ki jwenn premye fòmasyon yo nan men volontè Agwonòm ak Veterinè san Fwontyè te esplike nou kouman yo fè rekòlt kakawo an, kouman yo fèmante li epi kouman yo seche li – konesans sa yo enpòtan anpil pou jwenn pi bon gou ki genyen nan grenn kakawo yo. Se nan men kiltivatè sa yo nou achte kakawo nou an.
  Met sou sa, nou kontak12049588_1663724667207982_6750788688094119976_nte gran konesè entènasyonal nan zafè chokola an Frans ak Ozetazini ki pran san yo pou yo fòme ekip nou an nan tout etap fabrikasyon chokola an, sot nan grenn nan rive nan tablèt la. Anfen, nou transfòme kay youn nan grann nou yo nan Wanament (yon ti vil ki vin tounen yon sant komèsyal, gras a proksimite li a fwontyè Dominikani an), pou n fè l vini yon izin chokola chaje koulè.

 • Non nou « Askanya »

  Nou bay izin nan non laten vil kote youn nan fondatè nou yo soti. Non vil la se « Aschersleben » e non laten li se « Ascania » ki soti nan non yon ansyen pèsonaj antikite ki rele Ascanius. Menm jan Ascanius te vin yon gran Wa nan Mitoloji Women, nou sèten Askanya ap vin tounen rèn tablèt chokola nan nouvo domèn li nan Karayib la.

  « Ayiti’l pouse, Ayiti’l prepare, moun tout peyi renmen’l ».

 

   Askanyan team takes pride in showing the Haitian Cacao

Unbeknownst to many people, the Haitian cacao is highly ranked on the international cacao market. Realizing this, we decided to produce delicious and high quality chocolates in Haiti, made only with Haitian cacao. We wanted a product that Haitians, whether in our 10 Departments or in the Diaspora, could enjoy and be proud of. We also wished for every chocolate connoisseur and lover worldwide to savor and fall in love with our delicious chocolate treats –
“Grown in Haiti, Made in Haiti, Enjoyed Everywhere”

   • This was, is and continues to be a labor of love

    We visited cacao farms and met with farmers who shared with us their procedures in harvesting, fermenting and drying cacao – this know-how is very important to extract the ultimate flavor of the cacao beans. These farmers became our cacao suppliers. In addition, we consulted with world-class chocolatiers from France and the USA who meticulously trained our team in the bean-to-bar chocolate-making processes. In addition, we converted one of our grandparents’ house located in Ouanaminthe into a colorful chocolate factory.

    Our Name “Askanya”

    We named our company after one of our founders’ German hometown “Aschersleben”. In its Latinized form “Ascania,” it connects to the ancient figure Ascanius. Just as Ascanius became the legendary King in Roman mythology, we are sure Askanya will become the Queen of chocolate in her new Caribbean home.

  • Delicious Chocolate Made in Haiti

   We are now ready to share these delicious chocolate treats with you. On behalf of the more than 3000 Haitian farmers who grow our cacao and the dedicated team at Les Chocolateries Askanya, we thank you for choosing our delicious chocolate treats –
   “Grown in Haiti, Made in Haiti, Enjoyed Everywhere”.

Enfòmasyon

+509-34-87-6820, +509-48-25-8922
75, rue Espagnole, Ouanaminthe, Nord-Est, Haiti